Agora Forum

Bilim, felsefe, din tartışmaları plarformu


  Forum Kuralları

  Paylaş
  avatar
  Hanami
  Kurucu
  Kurucu

  Mesaj Sayısı : 2
  Teşekkür Sayısı : 0
  Kayıt tarihi : 10/05/16
  Yaş : 22

  Forum Kuralları

  Mesaj tarafından Hanami Bir Salı Mayıs 10, 2016 1:14 am

  Üyelere ve platform kurallarına karşı suçlar:

  1. Argo kullanımı:

  İlk defa veya aralıklarla yapıldığında sözlü uyarı, eğer devam eden sürekli argo kullanılıyorsa bir resmi uyarı yapılacaktır.
  Bu madde, kullanılan argo kelimenin hakaret amaçlı kullanıldığı durumlarda geçerli değildir.

  Argo kullanımı:
  Alt sınır: Sözlü uyarı
  Üst sınır: Resmi uyarı

  2. Hakaret:
  Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, eğer hakareti ağır küfürler içermiyorsa resmi bir uyarı ile cezalandırılır. Ağır küfürler içeren hakaretler üç ile beş gün arası cezalandırılır.
  Hakaret eden kişiye öncesinde yapılmış bir hakaret var ise, bu durum hafifletici sebep kabul edilir ve o kişi için cezada indirime gidilir.
  Forum başlıklarında küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapmak sebebi ne olursa olsun süresiz uzaklaştırma ile cezalandırılır.

  Hakaret
  Alt sınır: Resmi uyarı
  Üst sınır: Süresiz uzaklaştırma

  3. Birden fazla hesap açılması:

  Bir üyenin birden fazla hesabı olduğu tespit edildiğinde;
  Eğer üye ikinci hesabını artık kullanmıyorsa, sözlü uyarı verilip o hesap kapatılır ve eski hesaptan gönderilmiş iletiler kullanılan hesaba aktarılır. Eğer üye iki hesabını da kullanıyor ve diğer kullanıcıları yanıltıcı içerikte mesajlar yayınlıyor ise kullanıcıya süresiz uzaklaştırma verilir.

  Multi Account:
  Alt sınır: Sözlü uyarı
  Üst sınır: Süresiz uzaklaştırma

  4. Spam, reklam, siyasi amaçlı mesajlar:

  Üye sadece reklam ve spam amaçlı kayıt olduğu anlaşıldığında süresiz uzaklaştırılır. Üye'nin amacının açık olmadığı durumlarda, uyarı verilir. Siyasi tartışma içerikli mesaj yazmak ve başlık açmak resmi uyarı sebebidir. Tekrarlanması halinde üye süresiz uzaklaştırılır.

  Spam, reklam, siyasi amaçlı mesajlar:
  Alt sınır: Resmi uyarı
  Üst sınır: Süresiz uzaklaştırma


  Forum düzenine aykırı davranışlar
  Forum düzenine aykırı davranışlar aşağıda listelenmiştir:


  1. Tamamı büyük harflerle yazılmış iletiler ve başlıklar
  2. Mozaiklenmemiş kan, vahşet görüntüsü içeren görsel/video kullanımı
  3. Çok büyük boyutlu görsel/video kullanımı
  4. Alıntı kaynağı belirtmemek
  5. Kaynaksız kesin yargılar

  Üyeler tarafından bu davranışlardan herhangi biri sergilendiğinde;

  İlk defa yapıldığında, sözlü uyarı
  Tekrarı halinde resmi uyarı
  İkinci tekrar halinde bir resmi uyarı daha
  Üçüncü tekrar halinde bir gün uzaklaştırma
  Dördüncü tekrar halinde üç gün uzaklaştırma
  Beşinci tekrar halinde süresiz uzaklaştırma verilir.

  Bunlara ek olarak aşağıda belirtilenler platformumuzda davranılması gereken kriterlerdir. Bu kriterlere aykırı davranış sergileyen üyeler yukarıda aksi belirtilmediği taktirde moderasyonun insiyatifine ve davranışın niteliğine bağlı olarak sözlü veya resmi uyarı alacaklardır.

  Alıntı kuralları :
  * Alıntıdan önce en fazla birkaç cümle ile alıntının içeriğini ve ana fikrini belirten bir yazı bulunmalıdır.
  * "Alıntıdır" kısmı rahatça okunabilir olmalı ve kaynağı belirtilmelidir.
  * Alıntı ibaresi kullanılmalı, alıntı başlangıcını ve sonunu belirten ayıraç karakterleri kullanılmalı; alıntılar farklı renkte, italik vb. olacak şekilde yapılmalıdır.
  * Alıntılar en fazla birkaç paragraf olmalıdır. Uzun alıntılar yapılmamalıdır.
  * Eğer uzun alıntı yapılması gerekli ise, bu alıntılar "gizli" tagı içerisine alınmalıdır.
  * Alıntı içinde fikri destekleyen ve önem arzeden kısımlar bold yapılmalıdır.
  * Alıntı yapılmış olan mesajda, kişinin kendi yorumu ve alıntının okuyucu tarafından kolayca ayırt edilebilmesi gerekir.
  * Yabancı dildeki alıntılarda alıntının ana fikrini tercüme etmesi gerekir.

  Hitabet kuralları :
  * Üye, başka bir üyeye, kişiye, kuruma hakaret, küfür edemez, aşağılayıcı söz yazamaz.
  * Üye, forumu hukuksal açıdan zorda bırakacak yorumlar yapamaz.
  * Üye, üye olmayan harici kişilere ahlaka aykırı sözlerle hitap edemez.
  * Üye, bir topluluğu, siyasi görüşü, milliyeti, ırkı, cinsiyeti ahlaka aykırı sözlerle hitap edemez.
  * Üye, yazdığı mesajı başka bir üyeye cevap için yazıyorsa mesajın başında üye adını belirtmek zorundadır. Genele yazıyorsa bunu da belirtmek zorundadır.

  Mesaj yazım kuralları :
  * Üye, yabancı dilde kelimeler kullanıyorsa parantez içinde Türkçe karşılıklarını da yazmak zorundadır.
  * Üye, başka mesajlardan alıntı yaptığında alıntıları düzgün yapmak zorundadır.
  * Üye, mesajlarına resim veya video ekliyorsa alıntıları düzgün yapmak zorundadır.
  * Üye, mesajlarını düzgün bir yazım diliyle yazmak zorundadır. Cümlelere büyük harfle başlamalı, noktalama işaretlerini ve türkçe dilbilgisi kurallarını doğru kullanmalıdır. Paragraf sistemiyle yazmak esastır. Genel olarak yazının okunabilirliği yüksek olmalıdır.
  * Üye, mesajlarında espri mahiyetinde belli ölçüde argo kullanabilir. Ancak ahlak kurallarına ve seviyeye dikkat etmelidir.
  * Üye, başlıklarını yazım kurallarına uygun açmalıdır.
  * Üye, aynı mesajı tekrarlı olarak atamaz.
  * Üye, atmış olduğu mesajdaki iddiasından vazgeçerek veya küçük düştüğü bir mesajını değiştirerek içini boşaltamaz. Mesaj değiştirme hakkı yalnızca imla hataları ve düşük cümleler içindir.
  * Üye, yazdığı mesajını başlıkla ilgili yazmak zorundadır.
  * Üye, başka sitelerin reklamını yapamaz.
  * Üye, tamamı büyük harfle mesaj yazama, başlık açamaz.
  * Üye, spoiler içeren metinleri "gizli" tagi içerisine almak zorundadır.

  Başlık açma kuralları :
  * Üye, başlıklarını doğru ana başlık altında açmalıdır.
  * Üye, başlık açmadan önce forumdaki "arama" özelliğini kullanarak başlığın daha önce açılıp açılmadığını kontrol etmelidir.
  * Üye, başlık açarken konunun başlık açmaya değip değmeyeceğini iyi düşünmelidir.
  * Üye, başlık açarken konuyu belirten ana fikri başlığa yansıtmalıdır.

  Mesaj içeriği formatı :

  * Üye, bilimsel konularda kaynak belirtmeden afaki konuşamaz.
  * Üye, bilimsel konularda kesin olarak güncel bilimsel verileri dikkate alarak mesaj yazabilir.
  * Üye, bilimsel konularda uydurma kaynaklar kullanamaz, kaynak vermeden mesaj yazamaz, kaynaklar güvenilir olmak zorundadır.
  * Üye, bilimsel veya bilimsel olmayan konularda yorum yapabilir, ancak bunun kendi kişisel yorumu olduğunu belirtmek zorundadır.
  * Üye, özellikle felsefi ve dini konularda kesinlik belirten cümleler kullanamaz.
  * Üye, cevabı verildiği halde tekrarlı olarak aynı fikri savunamaz. Aynı fikri birden fazla başlıkta kullanamaz.
  * Üye, sürekli olarak kanıtsız, bilgisiz mesaj yazamaz.
  * Üye, sıkıştığında konuyu değiştiremez.

  Tartışma üslubu kuralları

  * Üye, iddiasının yanlış olduğunu anladığında, bunu kabul ettiğine dair bir mesaj yazmak zorundadır.

  Üst üste ileti yazmak
  - Eğer çok uzun bir yazı yazılacak ise ve farklı alt başlıkları var ise üst üste ileti atılabilir
  - Eğer eski iletinin yazılmasının üzerinden bir gün geçmiş ise (veya konu aktif konularda ilk sayfadan düşmüş ise) mesaja eklenecek yazılar yeni ileti olarak atılabilir
  - Bunun dışında konudaki son mesaja eklenecek şeyler düzeltme fonksiyonu ile mesaja eklenmelidir
  [*]Bu kurallara uymayan mesajları moderasyon silme ve taşıma yetkisine sahiptir
  [*]

  Mesajları düzeltmek
  - Mesajlarda kaynak eklemek, imla hatalarını düzeltmek vb. basit düzeltmeler serbestçe yapılabilir
  - Ancak içerik değiştiriliyor ise iletiye eklenen kısımların ekleme olduğu belirtilmeli, iletiden silinen bir şey var ise silinme sebebi verilmelidir
  - Moderasyon daha sonra yaptırım uygulamak için sebep gösterilebilecek hakaret vb. forum kurallarına aykırı içerik bulunduran mesajları kilitleyerek düzenlenmesini önleme yetkisine sahiptir.


  Aşağıdakiler forumdaki ileti veya başlıklara moderasyonun hangi koşullar altında müdahalede bulunacağını belirlemektedir:

  - Mesaj silinme şartları
  * Tekrarlı mesajlar silinir.
  * Hakaret içeren mesajlar silinir.
  * İçi boşaltılmış mesajlar silinir.
  * Okunabilirliği olmayan mesajlar silinir.
  * Yazım kurallarına uygun olmayan mesajlar silinir.
  * Konusu başlıkla ilgili olmayan mesajlar silinir veya ilgili başlığa taşınır.
  * Üyenin talebi üzerine gereksiz mesajlar silinir. Ancak silme kararı moderatöre aittir.

  - Başlık kilitleme şartları
  * Konu kısırdöngüye girmişse, gerginlik doğmuşsa veya foruma uygun olmayan konulara sapmışsa başlık kilitlenir.

  - Mesaj kilitleme şartları
  * Şüpheli üyelerin veya mesajını sık sık değiştiren üyelerin mesajları kilitlenir.
  * Resmi ve açık uyarıya sebep olan mesaj kilitlenir.
  - Mesaj taşıma şartları
  * Konusu başlıkla ilgili olmayan mesajlar silinir veya ilgili başlığa taşınır.

  - Başlık silme / taşıma şartları
  * Konusu ana başlıkla ilgili olmayan alt başlıklar silinir veya ilgili ana başlığa taşınır.

  - Mesaj bölme şartları

  * Başlık içindeki konu değişmişse ve yeni başlık açmaya değiyorsa, mesajlar konunun değiştiği yerden bölünür.

  Yönetim Ekibi

   Similar topics

   -

   Forum Saati C.tesi Ara. 15, 2018 10:22 pm